Privacy Policy

Wie zijn we

Ons websiteadres is: https://kvvoo.be.

Opmerkingen

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Cookies

Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u weer een reactie achterlaat. Deze cookies zijn een jaar geldig.

Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook enkele cookies plaatsen om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermopties een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken behouden. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we uw gegevens delen

Als u een wachtwoordreset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset-e-mail.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), bewaren we ook de persoonlijke informatie die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook inzien en bewerken.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar uw gegevens naar toe worden gestuurd

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Specifieke bepalingen over onze privacyverklaring

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens. KVVOO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als vereniging zonder winstoogmerk zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en die van uw partner indien van toepassing.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens :

KVVOO secretaris: Jan Vingerhoets, Planeetstraat 34 bus 3, 2500 Lier

03 4806101 – jan.vingerhoets@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de KVVOO verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de KVVOO
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het bijhouden van de website http://www.kvvoo-antwerpen.be/ (Verslagen activiteiten, fotoreportages, contactlijst, leden Raad van Bestuur)
 • Briefwisseling allerhande
 • Aanvragen i.v.m. reizen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u en/of uw partner vragen :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : nummer van e-id, rijksregister
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, graad
 • Auto: merk en nummerplaat

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • Het verzorgen en verspreiden van het tijdschrift (De Wapper)
 • Toelating voor parkeren op militaire of private domeinen
 • Daguitstappen of reizen georganiseerd door derden
 • Fotoreportages op de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden door geven tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

De KVVOO bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap: één jaar en jaarlijks hernieuwbaar. Indien het lid wordt geschrapt worden alle persoonsgegevens geschrapt. De wettelijke archiveringstermijnen zullen nageleefd worden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen :

Alle personen (leden Raad van Bestuur KVVOO) die namens de KVVOO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Enkel de verantwoordelijke van de database kan wijziging aanbrengen aan de gegevens en deze eventueel doorsturen naar de andere leden van de Raad van Bestuur. De persoonsgegevens worden bij gehouden op de harde schijf van een computer, de mailgegevens op het beschermde deel van de website.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – deze commissie is algemeen gekend onder de benaming “Privacy Commissie” – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be. Deze commissie is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De KVVOO kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zal meegedeeld worden in “De Wapper” en op deze website.

Scroll naar boven