Informatie over het lidmaatschap

Effectieve leden zijn:

Oprustgestelde officieren van de Belgische Krijgsmacht en de gewezen Rijkswacht en ook de officieren die het actief kader eervol verlaten hebben.

Toegetreden leden zijn:

Aangesloten leden: partners van overleden effectieve leden.
Sympathiserende leden: personen die door hun interesse en inzet voor de doelstellingen van de vereniging voor deze hoedanigheid in aanmerking komen.

De raad van bestuur beslist over het toekennen van een lidmaatschap.
De aanvraag kan zowel online als op papier opgemaakt worden.
In functie van de GDPR privacywetgeving is de vzw KVVOO genoodzaakt om de aanvrager een aantal vragen voor te leggen in verband met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.  De vragen zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

Verzenden van de hardcopy aanvraag

Secretariaat KVVOO
Jan Vingerhoets
Planeetstraat 34 bus 3 2500 LIER

of via mail : secretaris@kvvoo.be

Bij aanvaarding van de aanvraag zal het lidmaatschap ingaan na storting van 25,00 euro lidgeld op rekeningnummer
BE47 9799 9716 7580 (BIC: ARSPBE22) van vzw KVVOO , Eeuwfeestlaan 96, 2500 LIER.

Scroll naar boven